Dahkki(t) Aikio Riitta, Korhonen Pirjo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1995
Siidolohku 4 s.
Giella
suomi
ISSN-L 0785-5311
Čoahkkáigeassu

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kolmen tela-alustaisen kaivukoneen työjälkeä ja ajanmenekkiä maanmuokkauksessa. Muokkausmenetelminä käytettiin laikutusta ja vaotusmätästystä. Kaivukoneilla laikutettiin 333 ha ja vaotusmätästettiin 38 ha metsämaata.

Oažžumis prentejuvvon hámis