Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1993
Siidolohku 52 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 5
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-7742-52 (painettu)
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €
Lassidieđut

2. painos 1994