Dahkki(t) Pekkanen Martti, Björkqvist Niklas, Kuokkanen Panu, Kuosmanen Reijo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2007
Siidolohku 23 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Ympäristöarvometsät on perustettu Metsähallituksen omilla päätöksillä. Niissä talouskäyttö jatkuu, mutta sen rinnalle on nostettu luonnon monimuotoisuuden turvaaminen toiseksi päätavoitteeksi. Niiden suunnittelussa ja käytössä otetaan korosetusti huomioon myös maisemalliset seikat, kulttuuriarvot, virkistyskäyttö ja luontomatkailu.

Kumpunevan ympäristöarvometsä sijaitsee Halsuan kunnan kaakkoisosassa lähellä Perhon ja Lestijärven rajoja. Sen pinta-ala on 867 hehtaaria. 

Sähköinen julkaisu