Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1993
Siidolohku 35 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 4
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-7466-3 (painettu)
Preanttus nohkan
Lassidieđut

2. painos 1995