Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1995
Siidolohku 40 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 24
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0290-0 (painettu)
Preanttus nohkan