Dahkki(t) Heinänen Teijo, Ormio Hannu
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1998
Siidolohku 44 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 40
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-055-6 (painettu)
Preanttus nohkan