Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2022
Siidolohku 2 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

I Korteniemi kan man bekanta sig med livsföringen på en skogsvaktares gård på 1910-talet. På gården sköts det traditionella kulturlandskapet med gammaldags metoder.