Dahkki(t) Marjokorpi Antti
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1995
Siidolohku 71 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 27
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0489 (painettu)
Preanttus nohkan