Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2022
Siidolohku 2 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Linnansaari nationalpark är finländsk sjönatur när den är som allra bäst. Nationalparken med sina hundratals holmar och skär är saimenvikarens och fiskgjusens rike. De gamla svedjeskogarna och vårdbiotoperna vittnar om människans och naturens samexistens.