Dahkki(t) Rissanen Kalervo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2003
Siidolohku 21 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Hakkuiden ympäristönäkokohtien huomoimisen seuranta aloitettiin Metsähallituksessa vuonna 1994, minkä jälkeen seurantaa on jatkettu joka vuosi. Täten vuonna 2002 toteutettu seuranta on jo yhdeksäs perättäinen. Seurannan tulokset on julkaistu joka vuosi erillisenä raporttina ja lisäksi ensimmäisen viisivuotisjakson tulokset on esitetty Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja -sarjan numerossa 23 “Luonnonhoidon seuranta Metsähallituksessa 1994-1998”. Julkaisussa on kuvattu tulosten lisäksi seurannan taustat, sisältö ja seurantamenetelmän kehittyminen. Tässä raportissa esitetään tämän vuoksi vain vuoden 2002 seurannan päätulokset ja tärkeimpien tulosten osalta myös kehityssarjat jaksolta 1994-2002.

Preanttus nohkan