Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1993
Siidolohku 55 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 1
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-7465-5 (painettu)
Preanttus nohkan