Dahkki(t) Kukko Timo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1996
Siidolohku 187 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 05
ISSN-L 1239-1670
ISBN 951-53-0823-2
Preanttus nohkan
Lassidieđut

Julkaistu samansisältöisenä aiemmin Metsähallituksen kiinteistöpalvelujen luonnonvarayksikössä tehtynä metsänarvioimistieteen pro gradu -työnä.