Dahkki(t) Isokääntä Outi (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1997
Siidolohku 96 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 35
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-1370-8 (painettu)
Preanttus nohkan
Lassidieđut

2. uud. p.