Uudempi painos olemassa
Dahkki(t) Kyötilä Maarit, Lindgren Leif, Vasama Arja, Wolf Lili-Ann
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1994
Siidolohku 96 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 16
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9339-0 (painettu)
Preanttus nohkan