Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2006
Siidolohku 96 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 78
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-498-5 (painettu), 952-446-499-3 (pdf)