Dahkki(t) Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1997
Siidolohku 56 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 34
ISSN-L 1235-8983
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €