Dahkki(t) Below Antti, Vauramo Anu (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1998
Siidolohku 70 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 43
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-067-x (painettu)
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €