Dahkki(t) Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2000
Siidolohku 63 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 55
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-183-8 (painettu), 952-446-184-6 (pdf)