Dahkki(t) Ravela Heikki (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1992
Siidolohku 30 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 2
ISSN-L 1235-6549
Preanttus nohkan