Dahkki(t) Ruhkanen Marja (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1993
Siidolohku 29 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 3
ISSN-L 1235-8983
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €