Dahkki(t) Hokkanen Marja (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1995
Siidolohku 42 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 23
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0210-2 (painettu)
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €