Dahkki(t) Vauramo Anu (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1996
Siidolohku 44 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 31
ISSN-L 1235-8983
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €