Dahkki(t) Hannelius Simo, Koskinen Pasi, Lahtinen Lasse
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2004
Siidolohku 66 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 48
ISBN 952-446-410-1 (painettu), 952-446-415-2 (pdf)
Preanttus nohkan