Dahkki(t) Laitinen Tiina, Ilmonen Jari
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2009
Siidolohku 4 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001-2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Tiina Laitinen on vastannut arvioinnista ja Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta. Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Arnikin suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: suotuisa.

Lassidieđut

Tietolomake – lajit