Dahkki(t) Laitinen Tiina, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2009
Siidolohku 5 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Tiina Laitinen ja Heikki Eeronheimo vastasivat arvioinnista ja Eija Kemppainen ja Katariina Mäkelä ovat osallistuneet arvioinnin tekemiseen. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Pohjanailakin suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön – heikkenevä.

Lassidieđut

Tietolomake – lajit