Dahkki(t) Laitinen Tiina
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2005
Siidolohku 2 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksen Perä-Pohjolan luontopalveluiden koordinoimassa Life-hankkeessa Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa tehtiin metsänkäsittelykokeita kymmenellä tikankontin kasvupaikalla 2001-2002. Kasvustojen tilaa metsänkäsittely- ja kontrollikohteilla seurattiin neljän vuoden ajan ja seuranta-aineisto käsiteltiin tilastollisesti. 

Tässä julkaisussa esitellään kokeiden tulokset, esitetään huomioita inventointiaineiston perusteella sekä annetaan suositukset metsänkäsittelylle tikankontin kasvupaikoilla.