Dahkki(t) Kotimaiset metsätaimituottajat
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1998
Siidolohku Opasvihko
Giella
suomi
Preanttus nohkan