Dahkki(t) Helle Pekka, Lindén Harto, Aarnio Martti, Timonen Kalervo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1999
Siidolohku 25 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 20
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-080-7
Preanttus nohkan