Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2001
Siidolohku 1:1 000 000
Giella
suomi
ISBN 952-446-321-0
Preanttus nohkan