Dahkki(t) Kumpare Teuvo, Vuollet Esa
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1995
Siidolohku 3 s.
Giella
suomi
ISSN-L 0785-5311
Čoahkkáigeassu

Minitaimet on tarkoitettu käytettäväksi uudistamisessa kylvön sijaan alueilla, missä harvojen siemenvuosien vuoksi on puutetta männyn metsäkylvösiemenistä. Uudistettaessa tällaiset alueet minitaimilla viljelykustannukset ovat noin 400 mk/ha pienemmät kuin käytettäessä Ps 408-taimia (Kehittämisyksikön tiedote 3/1994). Säästöt syntyvät pääasiassa minitaimien taimitarhakasvatuksessa. Minitaimia kasvatetaan taimitarhalla vain noin kolme kuukautta ennen kuin ne istutetaan maastoon. Minitaimi on kooltaan selvästi pienempi kuin Metsähallituksessa yleisesti käytetty Ps 408-taimi. Minitaimen kenno on halkaisijaltaan 23 mm ja sen korkeus on 50 mm.

Sekä minitaimien, että Ps 408-taimien ensimmäinen vuosi maastossa sujuin hyvin. Terveiksi ja elinvoimaisiksi luokiteltiin minitaimista 92 % ja Ps 408-taimista 90 %. Ensimmäisen kasvukauden keskimääräinen pituuskasvu minitaimilla oli Kemijärvellä 2,2 cm ja Sodankylässä 2,1 cm. Vastaavasti Ps 408-taimien pituuskasvu oli Kemijärvellä 2,8 cm ja Sodankylässä 2,2 cm. Yhden kasvukauden jälkeen ei vielä voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä minitaimen istutuksen onnistumisesta. Tulokset ovat kuitenkin lupaavia.

Oažžumis prentejuvvon hámis