Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2023
Siidolohku 16 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

I broschyren definieras vad ett naturminnesmärke är och ges information om underhåll, ansökan om fridlysning och eventuell ansökan om hävning av fridlysning.