Dahkki(t) Jaakkola Sari
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1999
Siidolohku 66 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 53
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-151-x (painettu)
Preanttus nohkan