Dahkki(t) Nykänen Riitta
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1996
Siidolohku 76 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 30
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0711-2 (painettu)
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 15 €
Lassidieđut

2. painos 1997