Dahkki(t) Niemelä Marika
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1999
Siidolohku 68 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 52
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-139-0 (painettu)
Preanttus nohkan