Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2008
Siidolohku broschyr
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Det bästa sättet att bekanta sig med älvdalen dvs. kärnan av Oulanka nationalpark som präglas av ståtliga landskap är att närma sig den från vattnet. Att röra sig ljudlöst med kanot eller roddbåt genom vattnet är en utmärkt naturaktivitet eftersom det är lätt att ta sig fram även långa sträckor. Älven utgör ett intressant naturelement eftersom landskapet alltid ser olika ut beroende på årstider och väder. I Oulanka finns flera olika kanotleder. Upplev ditt eget vattenäventyr.