Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2005
Siidolohku 20 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Vid Rytisuo 5-7 km naturstig (Rytikönkään reissu) kan du bekanta dig med Oulanka nationalparks historia och traditionella markanvändningssätt samt områdets natur, djur och växter. Längs rutten fi nns nummertavlor, som informationen i denna broschyr hänvisar till.