Dahkki(t) Kumpare Teuvo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1999
Siidolohku 3 s.
Giella
suomi
ISSN-L 1239-114X
Čoahkkáigeassu

Tutkimuksessa selvitettiin palonestoaineen hyödyllisyyttä ja kustannusta kulotusalueen rajauksessa. Tulosten mukaan palonestoaine ei vastannut odotuksia palon leviämisen estämisessä kulotusalueella. Myöskään jättöpuu-ryhmän ja siemenpuun suojauksessa palonestoaineella ei saavutettu merkittävää hyötyä kohteiden suojauksessa. Lisäksi aineen korkea hinta estää sen käytön kulotusalueiden rajauksissa. Normaali kaivurilla tehty palokäytävä on kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin vastaava palon-estoaineella tehty.

Oažžumis prentejuvvon hámis