Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2012
Siidolohku 2 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Petkeljärvi nationalpark lämpar sig utmärkt för dagsutflykter men också som startpunkt för längre vandringar. De av istiden formade åslandskapen med sina klarvattenstjärnar och sjöar är kännetecknande för denna Finlands östligaste nationalpark. Parkens symboldjur storlommen häckar vid ödemarkssjöarna, och i terrängen kan man få se spår efter bävrarnas knog.