Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2001
Siidolohku 78 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 59
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-314-8 (painettu), 952-446-315-6 (pdf)