Dahkki(t) Forest and Park Service
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1994
Siidolohku 47 s.
Giella
english
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 10
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9255-6 (painettu)
Preanttus nohkan