Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1999
Siidolohku 49 s.
Giella
english
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 54
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-159-5 (painettu), 952-446-172-2 (pdf)