Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1994
Siidolohku 7 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 8
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-8825-7 (painettu)
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €