Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2014
Siidolohku 2 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Raakkuja on jäljellä enää lähinnä pienissä latvavesissä. Metsätaloustöiden seurauksena vesistöön huuhtoutuu ravinteita ja kiintoainesta. Kuormitus voi nousta huomattavaksi varsinkin vesistöreittien latvaosissa. Pienvesien lähellä tehdyt hakkuut, kunnostusojitukset, maanmuokkaus, kulotus, lannoitus ja tien rakentaminen voivat muuttaa virtaamaolosuhteita ja pienilmastoa vaateliaille lajeille sopimattomaksi.

Esitteessä kerrotaan raakun biologiasta ja annetaan ohjeita metsien käsittelystä raakkualueilla.

Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €