Dahkki(t) Reittu Ninka
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2023
Siidolohku 21 s.
Giella
sámegiella
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-377-086-7 (painettu), 978-952-377-084-3 (pdf)
Čoahkkáigeassu

”Bálggis lea duođaid fiinna. Dat mohkahalai guossavuovddis, gavccui lássái, njiejai niitolágan leahkái, buovččadalai gáiskiid siste ja ollii viimmát láddo gáddái.”

Riđđu, Saana, Onni-áddjá ja Beana Beahcevárri liikojit luonddutuvrrain. Sii leat luonddus Beana Beahcevári riegádanbeivviin, idjadit meahcis, oidnet fiinna liđiid ja deivet ulddaid ja čáhceloddebeassádaga.

Vánddardanetikeahttamáidnasiid jurddan lea movttiidahttit mánáid lundui ja seammás muitalit, mo lihkadit luonddu ja eará vánddardeaddjiid gudnejahttimiin.

Lassidieđut

Máinnasgirjjis lea váldojuvvon smávva preanttus, mii lea juhkkojuvvon ee. luondduguovddážiidda.