Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1994
Siidolohku 64 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 21
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9948-8 (painettu)
Preanttus nohkan