Dahkki(t) Hokajärvi Taisto
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1996
Siidolohku 27 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 02
ISSN-L 1239-1670
ISBN 951-53-0785-6
Preanttus nohkan