Dahkki(t) Postila Tapani
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1997
Siidolohku 36 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 71
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-1463-1 (painettu)
Čoahkkáigeassu

Saksan armeija rakensi toisen maailmansodan aikana Tankavaaran alueelle Sodankylään Schutzwall-puolustuslinnoitteet. Julkaisussa käsitellään linnoittamisen syitä, suunnittelua ja toteutusta sekä Schutzwall-aseman merkitystä osana saksalaisten puolustussuunnitelmaa Lapissa. Julkaisussa esitetään puolustusaseman vaiheet vuosina 1943-1944 alkaen perustamissuunnitelmista. Saksalaiset vetäytyivät vuonna 1944, jolloin Tankavaarassa käytiin Lapin sodan taisteluita saksalaisten ja suomalaisten välillä. Puolustusasemien sijaintia, linnoitusrakenteita ja Tankavaaran taistelun kulkua havainnollistetaan kartoilla ja piirroksilla.

Saksalaiset rakensivat paljon linnoitteita Petsamon nikkelikaivosten ja Jäämerentien käytön turvaamiseksi, mutta suuri osa näistä on tuhoutunut. Tankavaarassa, Urho Kekkosen kansallispuistossa, sijaitseva Schutzwallin pääasema on kuitenkin säilynyt hyvin.

Preanttus nohkan
Lassidieđut

2. painos 2002