Dahkki(t) Kanerva Tiina
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2003
Siidolohku 53 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 68
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-369-5 (pdf)