Dahkki(t) Metsähallitus, Ympäristöministeriö
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2001
Siidolohku broschyr
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

År 2001 inrättades sju sälskyddsområden i de statsägda havsområdena genom förordning. Syftet med områdena är att skydda i synnerhet gråsälen och dess livsmiljöer. En del av skyddsområdena är också viktiga för östersjövikaren. Områdena är i Forststyrelsens besittning.

Preanttus nohkan