Dahkki(t) Aarnio Jouni
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2003
Siidolohku 49 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 61
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-330-x (painettu), 952-446-331-8 (pdf)
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €